Hotel Hanza logo

Polityka prywatności

Wypoczywając w naszym hotelu dzielą się Państwo z nami swoją prywatnością. Zapewniamy, że wszystkie informacje dotyczące Państwa wizyty w Hotelu Hanza pozostają wyłącznie w rękach upoważnionych przez nas pracowników oraz podmiotów ściśle współpracujących przy wykonaniu usługi hotelowej i nie są przekazywane w obce ręce.

Państwa komfort i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego na terenie hotelu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, obejmujący wszystkie korytarze i części wspólne. Przebywając na terenie obiektu Państwa wizerunek jest nagrywany w celach zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z pkt. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. i przechowywany przez Administratora prze okres 7 dni.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , od dnia 25 maja 2018r. Państwa dane osobowe przekazywane na potrzeby realizacji usługi hotelowej podlegają dodatkowej ochronie. W związku z tym, informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest R&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Węgrowo 102, 86-302 Węgrowo, KRS 0000726823, NIP 8762474605.

2. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@hotelhanza.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

a) Dochodzenie ewentualnych roszczeń, w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzona przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,

b) Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

c) Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W pzypadku wyrażenia zgody marketingowej, zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a, celem przetwarzania danych jest marketing własnych produktów i usług min. przesyłanie informacji o promocjach i ofertach specjalnych.

4. Mogą wyrazić Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym przesłanie przez Hotel Hanza w Gdańsku informacji o promocjach i ofertach specjalnych na wskazany przez siebie adres email. Zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie wpływa na realizację usługi hotelowej.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług tj. upoważnieni pracownicy administratora danych, podmiot obsługujący system informatyczny hotelu i restauracji, podmiot świadczący usługi hostingowe, podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot nadzorujący monitoring wizyjny obiektu.

6. Dane osobowe pozyskane na potrzeby świadczenia usług hotelowych będą przechowywane przez okres 10 lat. Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

7. Posiada Pan/pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji usługi hotelowej. Odmowa zgody na przetwarzanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji. Życzymy udanego pobytu w Hotelu Hanza Gdańsk.